Kasık fıtığı, kasık bölgesindeki bir yırtık ya da delikten iç organların cilt altına doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. En sık kasık kanalından aşağıya doğru inerek iç organlar ve bazı dokular, bu kasık fıtığını oluşturur. Kasık fıtıkları üç şekilde olabilir. Direk fıtıklar, indirek fıtıklar ve femoral fıtıklar şeklinde. Bunların içerisinde direk ve indirek fıtıklar, birbirlerine çok yakın noktalardan çıkar. femoral fıtıklar da biraz daha aşağıdan çıkmaktadır. Ama hepsinin tedavisi aşağı yukarı aynıdır. Kasık fıtıklarının büyük çoğunluğu, kasık kanalından geçerek ortaya çıkarlar. Kasık kanalı, doğum öncesinde veya hemen sonrasında testislerin aşağıya indiği kanaldır. Normalde bunun kapanması gerekir. Tam kapanmaması veya erişkinlik döneminde zaman içerisinde açılması sonucu kasık fıtıkları görülür ve en sık sebebi de budur.

Kasık fıtığı kimlerde görülür

Kasık fıtığı, yeni doğan bebeklerden ileri yaştaki insanlara kadar herkeste görülebilir. Kasık fıtıkları, hem kadınlarda, hem erkeklerde görülebilir. Ama erkeklerde, kadınlara oranla 10 kat daha fazla görülür. Bunun sebebi, erkeklerin kasık bölgesinin anatomik yapısından kaynaklanmaktadır. Testisler doğum esnasında veya hemen öncesinde bu kanaldan aşağıya doğru inerler ve bu kanalın kapanması gerekir. Kadınlar da ise böyle bir kanalın yapısı çok daha farklıdır ve o nedenle erkeklerde çok daha sık ve çok daha fazla görülür. Kasık fıtıkları, erkeklerde özellikle ; dolayısıyla bazı ailelerde daha sık görülmekte ve genetik olarak kasık kanalının fıtık oluşturmaya müsait olduğunu ve kolayca açılabildiği anlamına gelmektedir.

Kasık fıtığı tedavisi

Fıtık tedavisi cerrahi bir işlemdir ve her zaman ameliyatla tedavi edilir. Organların yer değiştirdiği küçük deliğin bir şekilde kapatılması gerekir. Geçmiş yıllarda bu onarım dikişle yapılırdı. Günümüzde de hala dikişli yöntemler kullanan cerrahlar bulunmasına karşın, yeni teknoloji ile birlikte sinekliğe benzeyen ama yüksek teknoloji ile üretilmiş yamalar kullanılmaktadır. Bu yamalar, deliğin olduğu yere dikişle veya özel vidalarla dikilir. Bu yamalar ameliyat sonrası gerginlik yaratmadığı için ağrı yapma söz konusu değildir. Dikişle onarıldığı zaman dikişlerin geçtiği yerler ileride yeniden fıtık oluşabilecek zayıf noktalardır ve zaman içerisinde fıtığa dönüşebilir. Bu yamalar bizim kendi dokularımız’dan daha sağlamdır. Özellikle yaşlı insanlarda dikişle yapılan onarımlar dokunun zayıflığı nedeniyle zayıftır ama bu yamaları kullanırsak, fıtığın tekrar etme riski çok düşük kalacaktır.

Yazar Hakkında

Yorumlar


Sen de Yorumla!